Semion Byckov at BBC Proms 2013 Photo Chris Christodoulou

Royal Concertgebouworchestra Amsterdam


19. 11. 2016 (Sobota) o 18:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 35, 30, 25 €
Royal Concertgebouworchestra Amsterdam
Semyon Bychkov dirigent
Emanuel Ax klavír
Carl Maria von Weber
Wolfgang Amadeus Mozart
Gustav Mahler
Oberon, predohra k opere, J.306 v rámci projektu Side by Side
Koncert pre klavír a orchester č. 22 Es dur KV 482
Symfónia č.5 cis mol

UPOZORNENIE: Prosíme návštevníkov, aby si všimli, že koncert začína kvôli predpokladanej dĺžke koncertu v nezvyklom čase už o 18:00. 

Royal Concertgebouw Orchestra plánuje uskutočniť v priebehu troch sezón turné vo všetkých 28 členských štátoch Európskej únie. Na BHS prichádza v čase, keď sa po Holandsku stáva práve Slovensko predsedajúcou krajinou EU.
Vychádzajúc z myšlienky „hudby bez hraníc“ je na program koncertu zaradený projekt Side by Side – na interpretácií ouvertury budú participovať členovia hosťujúceho prestížneho telesa a mladí slovenskí hudobníci. Projekt Side by Side uvedie jeden z najžiadanejších súčasných svetových dirigentov Semyon Bychkov, ktorý zavíta na Slovensko po prvý raz.
Vo svetoznámom Concertgebouworchesteri Amsterdam, ktorému v roku 1988 kráľovná Beatrix udelila titul „kráľovský“, má Mahlerovská tradícia hlbšie korene – G. Mahler tu v rokoch 1903 a 1904 uviedol dve zo svojich symfónií a niektoré ďalšie diela. Je preto príznačné, že na európske turné zaradil orchester aj jeho emocionálne vypätú a zvukovo bohatú Symfóniu č. 5.
Koncertantným číslom v podaní Emanuela Axa bude veľký Mozartov Klavírny koncert č. 22 Es dur KV 482, ktorý skladateľ skomponoval pred vianočnými sviatkami v roku 1785 a ktorý svedčí o bohatstve hudobnej vynaliezavosti a fantazijnej tvorivej sile skladateľa.