Katedrála sv. Martina

Rössler-Rosetti


28. 5. 2017 (Nedeľa) o 15:00, S Hudba v chrámoch
Katedrála sv. Martina,
Cena: 8 €
Slovenský komorný orchester
Spevácky zbor Ad una corda
Ewald Danel
dirigent
Marián Šipoš zbormajster
Eva Šušková soprán
Judita Andelová alt
Matúš Šimko tenor
Matúš Trávniček bas
František Antonín Rössler-Rosetti
Der sterbende Jesus

František Antonín Rössler-Rosetti, skladateľ nemecko-českého pôvodu a takmer vrstovník Mozarta, patril v 18. storočí spolu s Haydnom a Mozartom medzi najhrávanejších skladateľov vôbec. Potom, ako jeho hudba v 19. storočí upadla do zabudnutia, sa teraz jeho meno opätovne navracia do povedomia širšej verejnosti. Pašiové oratórium Der sterbende Jesus (Umierajúci Ježiš) nie je dielom barokového prototypu, ktoré dramaticky stvárňuje príbeh Kristovho umučenia, ale v duchu estetiky tzv. citového štýlu u poslucháča predpokladá znalosť biblického textu a nesie sa v lyricky-rozjímavom duchu, reflektujúc duševné rozpoloženie zúčastnených osôb.
Na Slovensku malo úspešnú premiéru v apríli 2009 v pezinskom Chráme Premenenia Pána v podaní súboru Musica aeterna a speváckeho zboru Ad una corda.