SF Juraj Valčuha, Franz Schubert, Richard Strauss © Jan Lukas

Richard Strauss: Elektra


23. 2. 2017 (Štvrtok) o 19:00, D Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Juraj Valčuha 
dirigent
Jozef Chabroň zbormajster
Maida Hundeling soprán / Elektra
Mária Porubčinová soprán / Chrysothemis
Denisa Hamarová alt / Klytaimnestra
Jan Vacík tenor / Aegisth
Peter Mikuláš bas / Orest
Katarína Kubovičová-Sroková alt / 1. dievča
Marta Dernerová alt / 2. dievča
Irena Yebuah Tiran mezzosoprán / 3. dievča
Mária Rychlová soprán / 4. dievča
Miriam Garajová soprán / 5. dievča
Katarína Krčmárová soprán / dozorkyňa
Dária Pavlová soprán / dôverníčka
Vladimíra Široká soprán / nosička vlečky
Matúš Šimko tenor / mladý sluha
Eugen Gaál bas / starý sluha, pestún
Richard Strauss
Elektra (koncertné uvedenie)

25. januára 1909 zažila Drážďanská štátna opera čosi ako hudobné zemetrasenie. Prvý raz uviedli jednodejstvovú drámu Richarda Straussa a jeho libretistu Huga von Hoffmannstahla Elektra podľa známej Sofoklovej antickej tragédie. Strauss vedie tento temný a krvavý príbeh v neuveriteľnom, doslova extatickom tempe a nevyhýba sa ani náznakom „barbarizmu“ a zvrhlej  dekadencie. Aj dnes je ešte toto veľdielo obrovskou výzvou pre účinkujúcich aj pre publikum.