Slovenský filharmonický zbor, Rakúsko – Viedeň


23 január 2014, Zájazdy

Orchester der Wiener Staatsoper
Slovenský filharmonický zbor
Michael Güttler, dirigent
Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
M. P. Musorgskij  Boris Godunov