George Pehlivanian, dirigent

Rachmaninov, Bartók, Prokofiev


20. 1. 2017 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
George Pehlivanian 
dirigent
Mátyás Antal zbormajster
István Horváth tenor
Gustáv Beláček barytón
Sergej Rachmaninov
Béla Bartók
Sergej Rachmaninov
Sergej Prokofiev
Ostrov mŕtvych, op. 29
Cantata profana
Capriccio na cigánske témy, op. 12
Skýtska suita, op.20

Inšpiráciou Sergeja Rachmaninova v prípade symfonického obrazu Ostrov mŕtvych je rovnomenné temné plátno Arnolda Böcklina. Ruský skladateľ majstrovsky vystihol ťaživú atmosféru expresívnej maľby. „Deväť zakliatych jeleňov“ – tak znie podtitul sugestívnej kompozície Bélu Bartóka na texty starej rumunskej colindy, obdoby našej baladickej koledy. Na londýnskej premiére bolo dielo prijaté s nadšením. Capriccio na cigánske témy je mladíckym opusom Sergeja Rachmaninova. Skladba naznačuje zvýšený záujem autorov prelomu 19. a 20. storočia o exotické hudobné inšpirácie. Explozívna Skýtska suita Sergeja Prokofieva, motivovaná pohanskou nekompromisnosťou výrazu je jedným z radostných škandálov prevej tretiny 20. storočia.

Pozrite si záznam z koncertu.