rodinny_koncert

Rosamunda


7. 6. 2014 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty, Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7, 2 €
Symfonický orchester Konzervatória v Bratislave
Juraj Jartim,
dirigent
Bábkoherecký súbor Teatro Neline
Petronela Dušová,
umelecká vedúca/réžia/scenár
Martin Vanek, moderátor/réžia/scenár
Miroslav Duša,
výtvarník
Bábkoherci:
Petronela Dušová
Beáta Híleková
Dušan Musil
Radomír Milič
Martin Vanek

Franz Schubert Rosamunda D. 797
Divadlo nepatrilo k Schubertovým silným stránkam. Napriek tomu však neodmietol niekoľko obchodných rokovaní s divadlami. Scénická hudba Rosamunda je jedným z týchto ojedinelých projektov. Napriek tomu, že jej môžeme vytknúť istú neduživosť, schubertovský piesňový a lyrizujúci duch je prítomný aj v jednotlivých číslach.
Isté je, že hudobná stránka hry Helminy von Chézy je údernejšia, než samotný text a chorobne naivný príbeh.

Music avenue 21