martin vanek

Slávne ruské balety


5. 4. 2014 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7, 2 €
Slovenská filharmónia
Petr Altrichter,
dirigent
Martin Vanek, moderátor
Šárka Ondrišová, choreografia
Divadlo a Tanečná škola Elledanse
Tanečníci:
Rado Piovarči
Michal Heriban
Martin Meľo
Michaela Nezvalová
Natália Rémayová
Piotr Iľjič Čajkovskij
Labutie jazero, suita op. 20a – výber
Sergej Prokofiev
Romeo a Júlia, výber z 1. & 2. suity op. 64 – výber
Rozprávkový príbeh Labutie jazero a aj príbeh o veronskej dvojici mladučkých milencov sú prienikmi do hlbín večných túžob a predstáv človeka. Sú o láske až za hrob. Hudba Piotra Iľjiča Čajkovského a Sergeja Prokofieva z dvoch azda najslávnejších baletov v dejinách takisto nepoznajú dimenziu akejkoľvek ohraničenosti v čase.

Music avenue 21