pacora_trio

PaCoRa Trio – Slovenská filharmónia


30. 11. 2013 (Sobota) o 16:00, R Rodinné koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7, 2 €
Slovenská filharmónia
PaCoRa-Trio
Leoš Svárovský,
dirigent
Stanislav Palúch, husle
Marcel Comendant, cimbal
Róbert Ragan, kontrabas
Stanislav Palúch D-Haluška

Róbert Ragan Veľmi smutný príbeh

Stanislav Palúch Lydián

Maceo Pinkard Sweet Georgia Browna