Quasars Ensemble

Quasars Ensemble


3. 12. 2016 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Quasars Ensemble
Ivan Buffa dirigent
Bojidara Kouzmanova husle
Jozef Podprocký
Ivan Parík
Jana Kmiťová
Dušan Martinček
Jozef Malovec
Petra Bachratá
Concertino pre husle a sláčikový orchester op. 11
Videné zblízka nad jazerom pre recitátora a desať nástrojov (text: M. Haľamová)
Kamea pre šesť nástrojov
Koexistencie pre sláčikové kvinteto
Dve časti pre komorný orchester
Frozen Colors pre klarinet, klavír, akordeón, dvoje huslí a violončelo 

Špičkový slovenský súbor Quasars Ensemble, špecializujúci sa na hudbu 20. a 21. storočia, obohatí Rok slovenskej hudby o ďalšiu sondu do sveta domácej ansámblovej literatúry. Zameranie sa na rôznorodé prejavy slovenskej hudobnej avantgardy a postmoderny odhaľuje intenzívny dialóg medzi dvomi, od seba vzdialenými skladateľskými generáciami.
Pripomenutie si nedožitých 80. narodenín majstra poetickej miniatúry – Ivana Paríka, či charizmatického elegána klavírneho zvuku – Dušana Martinčeka sa prelína s jubileom jeho žiačky, prvej dámy “zátišia tónov” – štyridsiatničky Jany Kmiťovej.

Rok_slovenskej_hudby_2016_logo_1_SK