Ewald Danel, SKO na Košickej hudobnej jari, 13.5.2014

Piešťanský festival


16. 7. 2014 (Streda) o 19:00, Zájazdy
Dom umenia,

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER
Ewald Danel,
umelecký vedúci a dirigent
Katarína Turnerová, harfa

Joseph Haydn
Divertimento in G Hob. XVI:8
Johann Georg Albrechtsberger
Koncert C Dur pre harfu a komorný orchester
Jozef Podprocký
Suita domestica č. 7 op. 14
Johann Sebastian Bach /Charles Gounod
Ave Maria - Meditácia na Prelúdium č. 1 C dur
Jules Massenet
Meditácia z opery Thaïs
Leoš Janáček
Suita pre sláčikový orchester JW6/2