Pierre Bleuse, dirigent

Philharmonie der Animato Stiftung


2. 11. 2016 (Streda) o 18:30, J Junior
Koncertná sieň SF,
Cena: 6, 3 €
Philharmonie der Animato Stiftung
Pierre Bleuse
 dirigent
Alexandra Soumm
 husle
Alexander Borodin
Jean Sibelius
Piotr Iľjič Čajkovskij
Polovecké tance
Koncert pre husle a orchester d mol, op. 47
Symfónia č. 4 f mol, op. 36

Koncert v spolupráci s Animato Stiftung

Alexander Borodin takmer celý život pracoval na opere Knieža Igor podľa starých ruských bylín. Ako celok je táto opera málo známa, o to známejšie je baletné intermezzo – sled exotických Poloveckých tancov. Jean Sibelius v mladosti sníval o kariére husľového virtuóza. Časom si však uvedomil, že koncertantná literatúra nie je jeho vyvolenou zónou pre tvorbu. Napriek tejto averzii venoval husliam slávny Husľový koncert d mol, dnes jedno z najhrávanejších diel pre tento sláčikový nástroj. V sedemdesiatych rokoch 19. storočia sa Piotr Iľjič Čajkovskij ocitol v ťaživej duševnej kríze. Tá sa stala živnou pôdou pre dve zásadné diela: pre operu Eugen Onegin a pre emočne vybičovanú 4. symfóniu f mol.