Juraj Valčuha, dirigent

Philharmonia Orchestra London


25. 11. 2016 (Piatok) o 19:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 35, 30, 25 €
Philharmonia Orchestra London
Juraj Valčuha
 dirigent
Stefan Jackiw husle
Felix Mendelssohn Bartholdy
Dmitrij Šostakovič
Koncert pre husle a orchester e mol op. 64
Symfónia č. 8 c mol, op. 65 Stalingrad

Nemecký skladateľ, básnik, cestovateľ (dokonca i horolezec) Mendelssohn Bartholdy, ktorý si už ako chlapec získal srdce Goetheho a neskôr aj priazeň kráľovnej Viktórie, obohatil hudobnú literatúru o množstvo zaujímavých diel, husliam však venoval len jeden sólový koncert, ktorý dnes patrí k najhranejším a najobľúbenejším.Pod inšpirujúcou taktovkou svetovo uznávaného slovenského dirigenta Juraja Valčuhu sa predstaví mladý americký huslista Stefan Jackiw, po debute ktorého v Carnegie Hall napísali v The New York Times, že tento brilantný a muzikálny mladík nemá prakticky žiadne hudobné limity.
Šostakovičova Symfónia č. 1 f mol op. 10 zaznela v porevolučnom Rusku v roku 1925.
Od tohto raného diela sa začala odvíjať dlhá niť 15 symfónií, ktoré akoby kopírovali životné osudy skladateľa a rozporuplnosť doby. Monumentálna a tragická Symfónia č. 8 c mol s podtitulom Stalingrad vznikla spolu s Leningradskou symfóniou vo vojnovom období. Šostakovič potreboval necelých štyridsať dní na to, aby ľudstvu v tónoch prerozprával nekonečné utrpenie, bolesť a vojnovú tragédiu.