Adriana Kohútková, soprán

Penderecki, Mozart, Fauré


19. 12. 2014 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Emmanuel Villaume, dirigent
Jozef Chabroň, zbormajster
Andrew von Oeyen, klavír
Adriana Kohútková, soprán
Martin Malachovský, basbarytón
Krzysztof Penderecki
Wolfgang Amadeus Mozart
Gabriel Fauré
Adagietto z opery Stratený raj
Koncert pre klavír a orchester c mol KV 491
Rekviem d mol op. 48

Krzysztof Penderecki prešiel mnohými etapami vývoja. Boli časy, keď patril k najprogresívnejším rebelom a avantgardistom. Potom však náhle zmenil rétoriku a začal si viac všímať európsku hudobnú tradíciu. Adagietto z opery Stratený raj je evidentne koncentrovanou štruktúrou, výraz však poslucháča uvádza skôr do obdobia prelomu 19. a 20. storočia. Penderecki sa k tradícii vracal a revitalizoval ju rafinovaným spôsobom, Wolfgang Amadeus Mozart hľadel smerom do budúcnosti. Jedným z jeho vizionárskych diel je Klavírny koncert c mol. Molová inšpirácia už nie je hrou s poetikou Sturm und Drang; v tomto prípade už ide o prejav vnútrornej drámy človeka. Koncert prezentuje Mozarta ako človeka, ktorý nebol až taký smejko, ako sa zvyčajne traduje. Intímnosťou zaujme aj poetické Rekviem Gabriela Faurého. Francúzsky lyrik reflektuje smrť a smútok pokojne, s múdrym prienikom do večnosti ako do inej formy existencie jedinca. Aj preto tu chýba sekvencia o dni hnevu a dni skazy Dies irae…. In paradisum – posledná časť rekviem je pointou tejto naozaj nádhernej skladby.