PaCoRa Trio – Slovenská filharmónia


29. 11. 2013 (Piatok) o 11:30, HA Hudobná akadémia SF
Koncertná sieň SF,
Cena: 2 EUR
Organizovaný koncert pre školy

Slovenská filharmónia
PaCoRa-Trio
Leoš Svárovský,
dirigent
Stanislav Palúch, husle
Marcel Comendant, cimbal
Róbert Ragan, kontrabas
Martin Vanek, moderátor

Stanislav Palúch: D-Haluška
Róbert Ragan:
Veľmi smutný príbeh
Stanislav Palúch:
Lydián
Maceo Pinkard:
Sweet Georgia Brown