James Judd, dirigent, foto Peter Brenkus ZZ 5063

Otvárací koncert 69. koncertnej sezóny


26. 10. 2017 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Gustav Mahler 
Wolfgang Amadeus Mozart 
Gustav Mahler
Blumine
Symfónia č. 41 C dur Jupiterská, KV 551
Symfónia č. 1 D dur, Titan

Gustav Mahler nechal vo svojej Prvej symfónii ožiť Titana, ktorý symfonizmu konca 19. storočia dodal výdatnú energiu. Symfónia č. 2 je následne vyjadrením bôľnych a tragických osudov, ale aj zmŕtvychvstania tejto fiktívnej postavy. Lyrické Blumine, akési komorné concerto pre trúbku a orchester bolo pôvodne druhou časťou 1. symfónie. Mahler koncom 19. a začiatkom 20. storočia bojoval o zachovanie hrdého žánru symfónie. Sto rokov pred ním Wolfgang Amadeus Mozart svojou poslednou Symfóniou C dur položil základy žánru takzvanej „veľkej symfónie“.