Muhai Tang, dirigent

Otvárací koncert 68. koncertnej sezóny


27. 10. 2016 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €
Slovenská filharmónia
Muhai Tang dirigent
Sharon Kam klarinet
Richard Strauss
Carl Maria von Weber
Antonín Dvořák
Šľahačka, op. 70 (výber z baletnej suity)
Klarinetové kvinteto B dur, op. 34 (verzia pre sláčikový orchester)
Symfónia č. 9 e mol Z Nového sveta, op. 95

Richard Strauss bol autorom, ktorý sa nezľakol žiadnej výzvy. Popri grandióznych operných a symfonických dielach bol ocho ný ponúknuť nezáväznú meštiacku zábavku – takú, akým je „veselý viedenský balet“ Šľahačka. Aj Carl Maria von Weber bol mimoriadne pohotovým skladateľom. Inštrumentálne diela písal zásadne pre vlastné koncertné potreby alebo na impulz zo strany skúsených hudobníkov. Jeho Klarinetové kvinteto nadväzuje na Mozartovo Kvinteto A dur a anticipuje závažné Kvinteto h mol Johannesa Brahmsa. 9. symfónia Antonína Dvořáka sa ihneď po premiére zaradila do siene slávy. Český skladateľ v nej spracoval bohaté skúsenosti, aké nadobudol počas pobytu v Spojených štátoch amerických.

Pozrite si video záznam baletnej suity Richarda Straussa a Dvořákovej 9. symfónie.