Josef Špaček © Radovan Subin

Otvárací koncert 67. koncertnej sezóny


22. 10. 2015 (Štvrtok) o 19:00, A Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Leoš Svárovský dirigent
Josef Špaček husle
Anton Steinecker
Josef Suk

Antonín Dvořák
Stimmung (premiéra)
Fantázia pre husle a orchester
Symfónia č. 3 Es dur, op. 10

Anton Steinecker je jedným zo skladateľov, ktorí vo svojej tvorbe dôsledne vyvažujú pevnosť hudobnej štruktúry s hlbším emočným obsahom. Jeho rétorika je vážna, koncentrovaná. Rétorika Josefa Suka je skôr okúzľujúca a lahodná. Suk si nerobil ambície vytvárať čosi priebojné; dokázal aj z tradičného materiálu vydolovať efektné kompozície. Jeho vzorom bol samozrejme svokor Antonín Dvořák a jeho vrcholné opusy. Aj Dvořák však musel o slávu tvrdo bojovať. 3. symfónia je jedným z diel, ktoré už naznačujú, kam cesta tohto majstra povedie.