michal_hvorecky

Osem


10. 2. 2015 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
traweegensemble
Norbert Trawöger
, flauty
Liudmila Beladzed
, hackbrett
Andrej Serkov
, akordeón
Didi Hollinetz
, kontrabas
Michal Hvorecký
, hovorené slovo
Osem
Wolfgang Amadeus Mozart / traweegensembles
Anton Bruckner / traweegensembles
Rudolf Jungwirth

Franz Schubert / traweegensembles
Rudolf Jungwirth
Michael Hazod
Ľudová hudba

Anton Bruckner / traweegensembles
Menuetto zo Symfónie č. 36 Lineckej KV 425
Erinnerung WAB 117 – Langsam, innig
poème élégiaque – svetová premiéra
Lied eines Schiffers an die Dioskuren D360
poème élégiaque
Regenten, eine Karikatur - svetová premiéra
Hornorakúsky Ländler
Trio zo Scherza zo Symfónie č. 4 Es dur WAB 104

Súbor traweegensemble sa od roku vzniku, teda od roku 2007 usiluje hľadať nové hranice medzi zvukovým ideálom starších čias a dnešnej sonoristickej reality. Repertoár a koncertné projekty súbo ru sú veľmi inšpirujúcim dialógom súčasníkov s hudbou majstrov minulých stáročí. Členovia inštrumentačne nevšedne obsadeného kvarteta uvádzajú v premiére nové tituly, ktoré sú často venované práve im a zároveň prezentujú ich pohľad na známe skladby klasikov. Rakúski hudobníci sa na dielach štyroch rakúskych skladateľov Mozarta, Schuberta, Brucknera, či Haydna nepriživujú; naopak, usilujú sa vojsť brilantným dielam akoby „pod kožu“ a prezentovať ich v novom kontexte, ale vždy s úctou a pokorou.

Koncert sa koná s láskavou podporou Rakúskeho kultúrneho fóra v Bratislave.
Rakúske kultúrne fórum Bratislava