Zuzana Mausen-Ferjenčíková, organ

Organový recitál III – Zuzana Ferjenčíková


23. 4. 2017 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Zuzana Ferjenčíková organ
Ludwig van Beethoven Klavírna sonáta č. 8 c mol, op. 13 Patetická
Transkripcia pre organ: Zuzana Ferjenčíková
Juraj Beneš
Zuzana Ferjenčíková
Durée Φ per organo
Improvizácie
Modest Petrovič Musorgskij Tableaux d’une Exposition (Obrázky z výstavy)
Transkripcia pre organ: Jean Guillou

Beethovenova Patetická sonáta je nasýtená intenzívnym výrazom plným subjektívnej bolesti a vzdoru a je považovaná za prelomové dielo, pokiaľ ide o skladateľov osobitý štýl. Pre tvorbu Juraja Beneša je charakteristické gesto revolty voči tradíciám, čo sa prejavuje najmä v jeho antipsychologicky koncipovanej opernej tvorbe, ale aj vo výraze Durée Φ per organo. Obrázky z výstavy Modesta Petroviča Musorgského, ktorý dielo skomponoval pre klavír, sú nabité obrovským hudobným potenciálom, ktorý od čias vzniku diela až podnes neustále láka k tvorbe transkripcií pre rozmanité nástroje alebo zoskupenia.