Roberto Marini, organ

Organový recitál II – Roberto Marini


5. 3. 2017 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Roberto Marini organ
Around Bach
Franz Liszt
Robert Schumann
Johann Sebastian Bach
Johann Sebastian Bach / Max Reger
Johannes Brahms
Max Reger
Prelúdium a fúga na meno BACH
Fúga na meno BACH op. 60 č. 6
Chorálová predohra Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ BWV 639
Tokáta a fúga c mol BWV 911
Chorálová predohra Herzlich tut mich verlangen, op. 122 č. 10
Fantázia a fúga na meno BACH op. 46

Dejiny hudby disponujú aj trvácnymi symbolmi. Jedným z nich je organová tvorba Johanna Sebastiana Bacha. Azda každý autor, ktorý sa rozhodol písať pre kráľovský nástroj, sa musí vysporiadať s Bachovými organovými unikátmi. Ide často aj o hru so známym kryptogramom B – A – C – H. Inokedy preberajú nasledovníci Johanna Sebastiana jeho chorálové inšpirácie a spracúvajú ich v inom – stále však bachovskom – duchu.