Monika Melcová

Organový recitál III – Monika Melcová


12. 4. 2015 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Monika Melcová, organ
Jacques Boyvin Suite du Quatrième Ton
Bert Matter Fantaisie sur Une jeune fillette
Monika Melcová Improvisation sur un psaume huguenot / Improvizácia na hugenotský žalm
Antonio Vivaldi – Johann Sebastian Bach Concerto D dur BWV 972 podľa Vivaldiho RV 230
Gabriel Fauré – Georges Piper Pavane op. 50
Gorka Cuesta Le visage du vent / Tvár vetra
Monika Melcová Improvizácia

Organ sa zväčša v našich myšlienkach viaže na chrámové prostredie a na sakrálnu hudbu. Známi, či skromne utajení kantori, organisti, skladatelia však vo zvuku kráľovského nástroja často hľadali aj možnosti spracovávať svetské témy. Aj preto môžu na organovom recitáli figurovať v zásade liturgické skladby povedľa sviežich námetov so svetskými témami. Nemôže samozrejme chýbať improvizácia – veľká devíza skúsených organistov.