János Palúr

Organový recitál II – János Pálúr


1. 3. 2015 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
János Pálúr, organ
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Dezsö Antalffy-Zsiross
Maurice Duruflé
Zoltán Kodály
János Pálúr
Sonáta op. 65 č. 6 d mol
Sketches on Negro Spiritual Songs
Prelúdium, adagio a chorál na tému Veni Creator op. 4
Adagio (transkripcia pre organ – János Pálúr)
Symfonické improvizácie na tému zo 16. storočia

Hoci chrámová hudba nebola pre Felixa Mendelssohna Bartholdyho prvoradým centrom pozornosti, séria jeho Organových sonát ho prezentuje ako autora, ktorý sa v tomto náročnom teréne pohyboval úplne sebaisto. Maďar Dezsö Antalffy – Zsiross bol naopak jednou
z profilujúcich osobností organovej interpretácie v Európe. Niekoľkokrát vycestoval do USA, kde napokon aj vo veku 60 rokov zomrel. Tamojšiu hudbu však majstrovsky využil v cykle parafráz na spirituály. Marcel Duruflé tiež zasvätil celú svoju kariéru organu – ako hráč
aj ako skladateľ. Zoltán Kodály mal ako správny pedagóg s organom bohaté skúsenosti, čo viedlo Jánosa Palúra k tomu, že v jeho hudbe určenej pre iné obsadenie našiel dostatok inšpirácie pre organovú transkripciu. János Palúr ako skúsený improvizátor rád komunikuje
s hudbou z iných zdrojov, o čom svedčí aj kolekcia variácií na tému zo 16. storočia.