Wolfgang Capek

Organový recitál I – Wolfgang Capek


14. 12. 2014 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Wolfgang Capek, organ
Johann Sebastian Bach
Max Reger

Franz Schmidt
Wolfgang Capek
Louis Claude Daquin
Louis James Alfred Lefebure-Wely
Henri Nibelle
Marcel Dupré
Sinfonia Wir danken dir Gott, wir danken Dir BWV 29
Choralfantasie Wachet auf, ruft und die Stimme op. 52/2
Toccata C dur
Kleine Partita über O Heiland reiss die Himmel auf
Noël G dur
Offertóriá A dur a d mol
Carillon orléannais
Variations sur un Noël op. 20

Posvätný čas adventu je úzko spätý okrem iného aj so zvukom organu. Kráľovský nástroj akoby bol formou hudobného numinosa; oddávame sa jeho vznešenosti a zároveň akoby sme sa kajali pred jeho mohutným zvukovým záberom. Nemeckí majstri preferovali pri hre na organe aj pri komponovaní pre tento nástroj skôr jeho polyfonické možnosti. Spriadali impozantnú pavučinu línií fúg, chorálových predohier, fantázií, toccat. Druhou veľmocou organovej tradície je Francúzsko. Iný typ nástroja umožňoval Francúzom poihrávať sa skôr so zvukom, s farbou, sonorizmom, než s kontrapunktickými rébusmi. V obidvoch táboroch však pôsobí organ impozantne a zároveň kontemplatívne.