Dexter Kennedy, organ

Organový recitál – Dexter Kennedy


27. 9. 2015 (Nedeľa) o 11:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Koncertná sieň SF,
Cena: 16, 12, 8 €
Organový recitál
Dexter Kennedy

Marcel Dupré, Jean Langlais, Jehan Alain, Charles-Marie Widor, William
Albright, César Franck, Louis Vierne, Maurice Duruflé, Olivier Messiaen

V priebehu 19. storočia sa začala vďaka staviteľovi organov Aristidovi Cavaillé-Collovi vo Francúzsku akási veľká revolúcia. Do popredia sa začala predierať zvukovosť a tradičný nemecký polyfonický ideál ustupoval do úzadia. Model organového symfonizmu sa stal záväzný a ovplyvňoval dokonca aj symfonickú tvorbu mnohých skladateľov. Galéria francúzskych tvorcov, zaoberajúcich sa organovou interpretáciou je pestrá a pritom je ich tvorba veľmi koherentná.
Dexter Kennedy zvíťazil minulý rok na jednej z najstarších a najvýznamnejších organových súťaži a získal Grand Prix de Chartres 2014. Stal sa prvým Američanom po 20 rokoch, ktorý získal toto ocenenie.