Pavel Kohout

Organový recitál IV. – Pavel Kohout


1. 5. 2022 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Vstupenky Cena: 9, 7 €
Pavel Kohout organ
Johann Sebastian Bach
Luboš Sluka
César Franck
Hermann Gabriel Kummer
Josef Klička
Bedřich Smetana
Brandenburský koncert č. 6 B dur, BWV 1051
Cesta stínu
Chorál a mol, FWV 40
Variácie na Paganiniho tému pre sólový pedál
Fantázia na symfonickú báseň Vyšehrad B. Smetanu, op. 33
Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast