Pavel Kohout

Organový recitál IV – Pavel Kohout


1. 5. 2022 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7 €
Pavel Kohout organ
Johann Sebastian Bach
Luboš Sluka
César Franck
Hermann Gabriel Kummer
Josef Klička
Bedřich Smetana
Brandenburský koncert č. 3 G dur, BWV 1048 (upr. Omar Caputi)
Cesta stínu
Prélude, Fugue et Variation, op. 18
Variácie na Paganiniho tému pre sólový pedál
Fantázia na symfonickú báseň Vyšehrad B. Smetanu, op. 33
Vltava z cyklu symfonických básní Má vlast (upr. Barbara Bannasch)

Six Concerts Avec Plusieurs Instruments (Šesť koncertov pre viaceré nástroje) neskôr známe ako Brandenburské koncerty napísal Johann Sebastian Bach pre markgrófa Christiana Ludwiga počas svojho pôsobenia na dvore v Köthene. Cesta stínu je jednou z trojice skladieb z cyklu Cesty pre sólový organ od českého skladateľa Luboša Sluku. César Franck napísal pre trojmanuálový organ z baziliky Sainte-Clotilde v Paríži väčšinu svojich diel. Prelúdium, fúga a variácie, op. 18 patrí k jeho najznámejším dielam. Paganiniho husľové Capricio č. 24 inšpirovalo vznik diela pre sólový pedál skladateľa Hermanna Gabriela Kummera. Skladateľ a zároveň organista Josef Klička napísal Fantáziu na symfonickú báseň Vyšehrad, svoju najhrávanejšiu skladbu, v roku 1886. Využíva zvukové a technické možnosti dobového organu takým spôsobom, aby čo najlepšie evokoval orchestrálne obsadenie, pre ktoré Bedřich Smetana populárnu symfonickú báseň Má vlast napísal. Vltava je druhou spomedzi šiestich básní cyklu, ktorý vznikol pod vplyvom národnobuditeľských snáh.
Pavel Kohout, odchovanec pražského konzervatória vyhral už ako dvadsaťštyriročný Medzinárodnú organovú súťaž Musashino v Tokyu. Dnes pravidelne spolupracuje s Českým rozhlasom na projekte Historické organy, vedie majstrovské kurzy a nahráva CD.