Monika Melcová

Organový recitál IV – Monika Melcová


2. 6. 2019 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Monika Melcová organ
Ciaccona v priereze storočí
Louis Marchand Grand Dialogue en Ut (Troisième Livre)
Tierce en Taille (Première Livre)
Johann Sebastian Bach
Chaconne BWV 1004 (upr. Henri Messerer)
Jean Baptiste Lully
Chaconne des Scaramouches
(Le bourgeois gentilhomme)
Dietrich Buxtehude
Ciaconna e moll BuxWV 160
Jean-Louis Florentz
Harpe de Marie (z Laudes op. 5)
Jehan Alain Le jardin suspendu Chaconne JA 071
Monika Melcová Improvizácia

Jedným zo skutočných mystérií hudby je jej skryté prepojenie na všeobecné prírodné zákony či na matematiku. K bytostným atribútom „hudieb“ všetkých čias patrí magická dialektika konštantných a premenných veličín. Čosi nemenné drží každú skladbu pohromade aj napriek množstvu variácií, mutácií, metamorfóz. Zhmotnením tohto matematického poriadku je ciaccona, respektíve passacaglia. Najmä v barokovej epoche sa stala dominujúcim útvarom, symbolizujúcim večnosť a nemennosť božského princípu (téma) a jeho variabilitu v skutkoch človeka a úkazoch prírody. Ciaccona je ideálnym médiom pre organovú interpretáciu, ale od 18. storočia prenikala aj do komorných a symfonických projektov (Brahms, Reger, Webern, Britten, Šostakovič, Schnittke a podobne).

Monika Melcová patrí k popredným slovenským organistom. Absolventka viedenskej Hochschule für Musik und darstellende Kunst, žijúca v súčasnosti v Španielsku, sa bratislavskému publiku predstaví už po niekoľkýkrát. V rámci svojej kariéry pravidelne koncertuje na prestížnych nástrojoch ako napr. v katedrále Notre Dame de Paris a spolupracuje s orchestrami ako Opéra de Paris a Orchestre National de France.