Bernadetta Šuňavská, organ

Organový recitál IV – Bernadetta Šuňavská


6. 6. 2021 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 9, 7 € NÁVŠTEVNÍCI v koncertnej sieni + Online
Bernadetta Šuňavská organ
Mauro Lanza
Percy Grainger
Dmitrij Šostakovič

César Franck
Dmitrij Šostakovič
Franz Schmidt
Predella
The Immovable Do
Prelúdium a fúga č. 21 B dur, op. 87
Prelúdium, fúga a variácie h mol, op. 18
Prelúdium a fúga č. 16 b mol, op. 87
Tokáta C dur pre organ

Taliansky skladateľ pôvodom z Benátok Mauro Lanza pokladá svoje dielo Predella za prelomové. Práve z tejto skladby sa vykryštalizoval Lanzov štýl, ktorý autor nazýva „mechanický“. Dôležitú úlohu v ňom zohráva počítačom podporovaná kompozícia. Novátor austrálskeho pôvodu Percy Grainger sa zaslúžil o zaradenie džezu do študijných plánov Univerzity v New Yorku a podieľal sa na vývoji Free Music Machine, jedného z predchodcov dnešných syntetizátorov. Graingerov humor a kreativita sa v diele The Immovable Do prejavili vo vytvorení základného prvku – „nehybného“ tónu „Do“ (c2), ktorý je fixnou súčasťou celej skladby a okolo ktorého sa odohráva celý hudobný proces. Jedným z výsledkov inšpirácie Dmitrija Šostakoviča nemeckým barokovým majstrom J. S. Bachom je monumentálny klavírny cyklus 24 prelúdií a fúg, op. 87. Hoci Šostakovič svoje dielo nepísal priamo pre organ, interpretácia na tomto nástroji môže byť neobvyklým, no vítaným a obohacujúcim rozšírením jeho zvukovej dimenzie. Prelúdium, fúga a variácie h mol, op. 18 je jedným z obľúbených diel hlavného predstaviteľa francúzskej romantickej organovej školy – Césara Francka. Napriek tomu, že sa Franz Schmidt narodil v dnešnej Bratislave a strávil v nej prvých štrnásť rokov svojho života, ostáva doposiaľ jeho organové dielo na Slovensku pomerne málo známe. Tokáta C dur je skladateľovým najznámejším organovým opusom a predstavuje dokonalú syntézu kreatívnej a originálnej harmónie, nemeckých neskororomantických štylistických prvkov a iskrivosti charakteristickej pre francúzsky typ tokáty.
Koncertná organistka Bernadetta Šuňavská patrí medzi špičkových predstaviteľov interpretačného umenia. Publikum oslňuje svojou profesionalitou, originalitou, virtuozitou, citlivosťou a skvelou schopnosťou farebného stvárnenia organových diel. Študovala hru na organe, klavíri, čembale a historických nástrojoch na hudobných vysokých školách v Bratislave, Freiburgu a Stuttgarte. Okrem pravidelného koncertovania realizuje aj nahrávky pre Naxos, Organum Classics, Südwestrundfunk, Slovenský rozhlas a televíziu, Český rozhlas a je vítaným hosťom na významných medzinárodných festivaloch.