O3

Organový recitál III – Zuzana Ferjenčíková, Štefan Bučko


7. 4. 2019 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Zuzana Ferjenčíková organ
Štefan Bučko recitátor
Marcel Dupré Chemin de la Croix (Krížová cesta), op. 29

Jedno zo „zázračne nadaných“ detí, Marcel Dupré bol vedúcou osobnosťou hudobnej produkcie vo Francúzsku prvej polovice 20. storočia. Venoval sa výlučne tvorbe pre organ a zbor. Bol vynikajúcim pedagógom a z jeho triedy vyšli legendárne osobnosti vrátane Oliviera Messiaena. V oblasti organovej hudby využíval naplno technické a zvukové možnosti nástrojov zostrojených vynaliezavým Aristidom Cavaillé-Collom. Jeho Krížová cesta je strhujúcim projektom motivovaným Veľkou nocou. Štrnásť epizód utrpenia Ježiša Krista a jeho vykúpenia je zdrojom mnohých štrukturálnych, technických a zvukových efektov.

Slovenská organistka, klaviristka a skladateľka Zuzana Ferjenčíková absolvovala postgraduálne štúdium na Hochschule für Musik und darstellende Kunst vo Viedni. Jej pôsobenie zahŕňa široké spektrum aktivít – od interpretačných cez pedagogické až k organizačným. Pri príležitosti 200. výročia narodenia F. Liszta uviedla vo Viedni jeho kompletné dielo pre organ a založila spoločnosť Wiener Franz Liszt-Gesellschaft. Ako recitátor sa predstaví herec Štefan Bučko, známy svojim nezameniteľným a vysoko kultivovaným hlasovým prejavom.