Konstantin Reymaier

Organový recitál II – Konstantin Reymaier


24. 2. 2019 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Konstantin Reymaier organ
Johann Sebastian Bach
Edward Elgar
Anton Bruckner

Iain Farrington
Organový koncert a mol podľa Antonia Vivaldiho, BWV 593
Sonáta pre organ č. 1 G dur, op. 28
Adagio zo Sláčikového kvinteta F dur (úpr. pre organ Erwin Horn)
Fiesta! pre organ (výber)

Anton Bruckner bol na začiatku svojej kariéry uznávaným organistom v kostole Sankt Florian pri Linzi. Pohľad organistu je preto citeľný aj v jeho mohutných symfóniách, ktorých impozantná inštrumentácia pripomína organovú registráciu. Neprekvapí preto, ak ktosi vycítil organové pozadie aj v hudbe Sláčikového kvinteta. Angličan Iain Farrington je všestranným talentom; často vystupuje ako klavirista a organista. Nevyhýba sa vytváraniu umnej fúzie viacerých štýlov a žánrov. Pre vlastné potreby si preto píše efektné skladby – napríklad džezom inšpirovanú sedemčasťovú suitu Fiesta. Edward Elgar je známy predovšetkým ako autor symfonických projektov. Menej známe sú jeho dve Sonáty pre organ, 11 nešporových fantázií a organová imitácia zvonkohry. Sonáta G dur je v tomto kontexte najpresvedčivejšia.

Predtým, než sa rakúsky organista Konstantin Reymaier stal zároveň kňazom, pôsobil na prestížnych postoch ako chrámový hudobník v kostole Little St. Mary’s v Cambridgei, ako hudobný riaditeľ na Mansfield College Univerzity v Oxforde a ako profesor hry na organe a improvizácie na Kunstuniversität v Grazi. V súčasnosti je vedúcim Referátu pre chrámovú hudbu Viedenskej arcidiecézy a organistom v Dóme sv. Štefana vo Viedni.