jaroslav_tuma

Organový recitál I


27. 10. 2013 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Organový recitál I

 

Jaroslav Tůma, organ

Johann Sebastian Bach

Koncert C dur podľa Vivaldiho

Charles-Marie Widor

Bachs Memento

Ján Levoslav Bella

Fantázia-Sonáta d mol

Petr Eben

Nedeľná hudba

Jaroslav Tůma, známy český organový improvizátor, uvedie popri dielach vrcholných  tvorcov európskej organovej hudby aj najznámejšie opusy slovenskej a českej tvorby pre tento kráľovský nástroj – Bellova Fantázia- sonáta i Ebenova Nedeľná hudba majú pevné miesto v repertoári domácich interpretov.