O1 Daniel Zareckij Vladislav Lavrik

Organový recitál I – Daniel Zareckij, Vladislav Lavrik


18. 11. 2018 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Daniel Zareckij organ
Vladislav Lavrik trúbka
Georg Friedrich Händel Alla Hornpipe zo Suity č. 2 D dur, HWV 349 z Vodnej hudby
(úpr. pre trúbku a organ)
Johann Sebastian Bach
Prelúdium a fúga C dur, BWV 545
Chorálová predohra Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit, BWV 669
Chorálová predohra Wir glauben all an einen Gott, BWV 680
Johann Sebastian Bach
Orchestrálna suita č. 3 D dur,
BWV 1068 (úpr. pre trúbku a organ)
Charles-Marie Widor
Adagio a Tokáta z Organovej symfónie č. 5 f mol, op. 42 č. 1
Naji Hakim
Sonáta pre trúbku a organ

Organ a trúbka sú symbolmi sakrálnej hudby. Zvuk kráľovského nástroja doslova evokuje chrámovú atmosféru. Na freskách, maľbách a sochách výtvarníkov zasa anjelské zbory vyhrávajú na trúbkach. Preto aj dnes tieto dva nástroje kooperujú v rámci atraktívnych projektov či už v pôvodných kompozíciách alebo v transkripciách.