O1 Stanislav Šurin Helmut Hauskeller

Organový recitál I – Stanislav Šurin, Helmut Hauskeller


24. 11. 2019 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 8, 6 €
Stanislav Šurin organ
Helmut Hauskeller panova flauta
Michael Praetorius
Johann Sebastian Bach
Terpsichore (výber)
Prelúdium a fúga a mol, BWV 543
Európska baroková suita
Ľudovít Rajter
Stanislav Šurin
Vladimir Vavilov / Giulio Caccini

Leoš Janáček
Peter Heeren

Malte Rühmann
Peter Heeren 

Petr Eben
Preludio per organo
Fanfáry
Ave Maria
Postlúdium z Glagolskej omše
Chorál Was Gott tut, das ist wohlgetan
Die Verheißungen der Sehnsucht
Sinfonia
Finále z Nedeľnej hudby

Organ vnímame prevažne ako kráľovský nástroj s mimoriadnymi technickými a zvukovými dispozíciami. Takzvaný kráľovský nástroj sa spája s predstavou chrámového prostredia, ktorým sa šíri jeho mohutné pléno. Moderné nástroje všeobecne zatienili ich komornejších „súrodencov“, ktoré však v minulosti vykonali veľmi prospešnú službu v situáciách, kedy veľký nástroj nebol k dispozícii. Pomerne často s organom spolupracujú iné nástroje, takže sa zapojil do diania ako koncertantný nástroj. Postupne sa organ dostával z chrámového prostredia aj do koncertných siení, kde zabezpečil prísun vznešených inšpirácií pre publikum iného sociologického zloženia. Duchovné, ale aj svetské námety tak znejú v dokonalej harmónii a zvuk organa akoby stieral umelo vytvárané hranice medzi týmito dvomi sektormi hudobnej produkcie.
Organista Stanislav Šurin koncertoval v mnohých európskych krajinách i v zámorí. Ako skladateľ je autorom napr. Trnavskej omše a angažuje sa aj ako organizátor mnohých podujatí. Helmut Hauskeller bol už v 14-tich rokoch natoľko očarený panovou flautou, že si tento nástroj vyrobil a sám sa učil na ňom hrať. Okrem Nemecka koncertuje aj v ďalších krajinách po celom svete.