Stefan Donner

Organový recitál I – Stefan Donner


20. 11. 2022 (Nedeľa) o 16:00, O Organové koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 10, 7 €
Stefan Donner organ
Johann Sebastian Bach
Louis Vierne
Franz Schmidt
Louis Vierne
Max Reger
Tokáta, Adagio a fúga C dur, BWV 564
Suita č. 3, op. 54
Prelúdium a fúga Es dur
Suita č. 4, op. 55
Fantázia a fúga d mol, op. 135b

Johann Sebastian Bach a jeho tvorba sú dodnes nekonečným zdrojom inšpirácií, preto nečudo, že jeho dielo je zaradené aj do tohto recitálu. Dve suity francúzskeho organistu a skladateľa Louisa Vierneho, ktorý takmer štyridsať rokov zastával post organistu v Notre-Dame, budú stáť medzi skladbami, ktoré vychádzajú z nemeckej organovej tradície. Budú nimi Prelúdium a fúga bratislavského rodáka Franza Schmidta a Fantázia a fúga nemeckého organistu Maxa Regera. Organista, klavirista, čembalista a dirigent Stefan Donner je vyťažený najmä koncertným životom, no v Rakúsku zastáva i pozíciu učiteľa hudobnej teórie.