Slovenská filharmónia, Slovenský filharmonický zbor

Novoročný koncert


1. 1. 2017 (Nedeľa) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 25, 20 €
Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Leoš Svárovský 
dirigent
Jozef Chabroň
zbormajster
Jarolím Emmanuel Ružička husle
Silvestrovský koncert
Joachim Raff  Predohra k opere Dame Kobold, op. 154
Joseph Hellmesberger  Scéna na plese
Carlos Gardel Tango por una cabeza z filmu Tango Bar
Július Fučík  Florentínsky pochod, op.214
Émile Waldteufel  Les Patineurs, valčík
Georgias Dinicu  Hora staccato
Emmanuel Chabrier Habanéra
Arthur Bliss Mazurka z baletu Checkmate
Jacques Offenbach Galop z baletnej hudby k opernej feérii Cesta na Mesiac
John Philip Sousa
Stars and Stripes Forever, pochod
Richard Heuberger Predohra k operete Ples v opere, op. 40
Dmitrij Šostakovič Pochod z Jazzovej suity č. 2
Georgij Sviridov Valčík z filmu Snehová búrka
Bedřich Smetana  polka z 1. dejstva opery Predaná nevesta Pojď jsem, holka
Carl Michael Ziehrer  Weaner Madl’n (Viedenské dievčatá), valčík
Bedřich Smetana
zbor z 2. dejstva opery Dve vdovy Musí nás mít Pán Bůh rád
Frederick Loewe My Fair Lady Ja se dnes dopoludnia žením
Bedřich Smetana zbor z 1. dejstva opery Predaná nevesta, Proč bychom se netěšili
Franz Schmidt Hallelujah z oratória Kniha siedmich pečatí

Nový kalendárny rok – jedna z foriem mýtu večných návratov kamsi na počiatok času. Nezaobíde sa bez veselia, ale ani bez bilancovania toho, čo už bolo. V obidvoch prípadoch sú sprievodným javom ľudského konania v podobných situáciách hudba a tanec. Tradícia novoročných koncertov padla na úrodnú pôdu aj na Slovensku a stretáva sa s eminentným záujmom publika. Nech teda pestré potpourri populárnych skladieb spríjemní sviatočné okamihy. PF 2017!

Pozrite si záznam z koncertu.

PF2017 Slovenská filharmónia