AB10-900x600

Koncert pri príležitosti 75. výročia skončenia 2. svetovej vojny


17. 9. 2020 (Štvrtok) o 19:00, Náhradné koncerty
Koncertná sieň SF,
Cena: 15, 12 €

Prednostne pre držiteľov platných abonentiek a vstupeniek na koncert 21. 5. 2020 (A10)

Slovenská filharmónia
Daniel Raiskin dirigent
Benjamin Schmid husle
Ludwig van Beethoven
Mieczysław Weinberg
Ludwig van Beethoven
Egmont, predohra, op. 84
Koncert pre husle a orchester g mol, op. 67
Symfónia č. 5 c mol, op. 67 Osudová