Mari Samuelsen

Musica Viva! 2022


1. 7. 2022 (Piatok) o 19:30, Zájazdy

Open Air koncert – Sad Janka Kráľa, Bratislava, 19.30
festival Viva Musica! 2022

Antonio Vivaldi / Simone Candotto: For Seasons (composed by climate data)

Slovenská filharmónia
Kevin Griffiths dirigent
Mari Samuelsen husle

Vstup voľný!