Musica aeterna

Musica Aeterna


29. 5. 2018 (Utorok) o 19:00, Musica aeterna, SH Stará hudba
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Musica aeterna
Peter Zajíček
umelecký vedúci / husle
Alfredo Bernardini barokový hoboj
Johann Sigismund Kusser IV. Ouverture C dur z cyklu Apollon Enjoué,
six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs
Alessandro Marcello Koncert d mol pre hoboj, sláčikový orchester a basso continuo, S.Z799
Georg Muffat IV. Concerto g mol Dulce Somnium z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis
gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik 
Johann Sigismund Kusser  VI. Ouverture a mol z cyklu Apollon Enjoué, six Ouvertures de Théâtre, accompagnées de plusieurs Airs
Georg Muffat Ciacona z XII. Concerta G dur Propitia Sydera z cyklu Exquisitioris harmoniae instrumentalis gravi-jucundae / Ausserlesene mit Ernst und Lust gemengte Instrumentalmusik  

Koncert v rámci festivalu Dni starej hudby 2018

Jednou z obsiahlych kapitol dejín hudby je kapitola o skladateľoch – cestovateľoch a kozmopolitoch. Významnú pozíciu by v nej zaujal  bratislavský rodák Johann Sigismund Kusser. Za hudbou a za inšpiráciami cestoval po mnohých európskych krajinách, takže jeho tvorba reflektuje pestrú zmes poetík. Alessandro Marcello – hudobník a šľachtic bol usadenejším typom hudobníka, ktorý bol spojený s Benátkami. Jeho Hobojový koncert d mol sa už od doby svojho vzniku stal „evergreenom“ najmä vďaka Adagiu. Cestovateľské vlohy prejavil aj Georg Muffat, potomok francúzskych a škótskych predkov. Bol známy okrem iného prísnymi interpretačnými inštrukciami, ktoré publikoval v súvislosti so skladbami pre sláčikové nástroje.