mucha-quartet

Muchovo kvarteto


27. 6. 2017 (Utorok) o 19:00, HS Hudba a slovo
Malá sála SF,
Cena: 8 €
Muchovo kvarteto
Juraj Tomka I. husle
Andrej Baran II. husle
Veronika Prokešová viola
Pavol Mucha
violončelo
Alexander Lakatoš
viola
Ján Slávik
violončelo
Boris Farkaš
číta z próz Pavla Vilikovského
Johannes Brahms Sláčikové sexteto č. 1 B dur, op. 18

Radostná atmosféra Brahmsovho diela je výsledkom jeho letných potuliek Porýním, kde navštívil stredoveké dediny, starobylé kostoly a ruiny romantických hradov uprostred lesov a viníc. Eduard Hanslick skladbu považoval za jednu z Brahmsových najlepších a najkrajších diel vôbec a podľa Maxa Kahlbecka je v nej cítiť ducha rýnskeho vína a spoločnosť, ktorá sa tu hlučne premáva najrozmanitejšími tóninami. Základom pomalej variačnej časti, ktorej klavírnu verziu Brahms venoval Clare Schumannovej, je jedna z jeho najočarujúcejších melódií vôbec.