Moyzesovo kvarteto

Moyzesovo kvarteto / Mucha Quartet


7. 10. 2014 (Utorok) o 19:30, Bratislavské hudobné slávnosti, Moyzesovo kvarteto
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Moyzesovo kvarteto
Mucha Quartet
Grazyna Bacewicz
Ernő Dohnányi
Witold Lutosławski
Hans Koessler
Kvarteto pre štvoro huslí (1949)
Sláčikové sexteto B dur, 3. verzia (1895/1899)
Štyri sliezske melódie pre štvoro huslí (1845/1953)
Sláčikové sexteto f mol (1902)
Huslisti obidvoch ansámblov siahli po skladbách pre štvoro huslí od poľských autorov: Grażyny Bacewicz, ktorá dnes už predstavuje klasiku hudby 20. storočia a Witolda Lutosławského, zakladateľa novej kompozičnej poetiky hudby minulého storočia. Sláčikové sextetá pochádzajú z pera autorov previazaných najmä s Budapešťou, Ernő Dohnányiho a Hansa (Jánosa) Koesslera – bratranca Maxa Regera. Sláčikové sextetá obidvoch majstrov sú  ambicióznymi projektmi.
Pre Mucha Quartet bol jún tohto roka mimoriadne úspešný: kvarteto zvíťazilo na Súťaži komornej hudby Antonína Dvořáka v Prahe a na 10. ročníku Premio Paolo Borciani v Taliansku obsadilo druhú priečku a získalo cenu publika.