Felix Klieser, lesný roh

Mozart Strauss Zemlinsky


11. 5. 2018 (Piatok) o 19:00, B Symfonicko-vokálny cyklus
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
Ernst Theis dirigent
Felix Klieser lesný roh
Simona Houda-Šaturová soprán
Pavol Remenár barytón
Wolfgang Amadeus Mozart
Richard Strauss
Alexander Zemlinsky
Únos zo serailu, predohra k opere, KV 384
Koncert pre lesný roh a orchester č. 1 Es dur, op. 11
Lyrická symfónia, op. 18

Wolfgang Amadeus Mozart bol mužom činu; vedel decentne kritizovať spoločenské pomery, vedel však rovnako obratne zabrnkať na strunu obľúbeným námetom a témam. Opera Únos zo Serailu a jej svieža predohra s obsadením triangla a veľkého bubna vyhovovala dobovému vkusu. Mozart bol vzorom aj secesného „magnáta“ Richarda Straussa. Prvý koncert pre lesný roh a orchester je jednak poctou Straussovmu otcovi – vynikajúcemu hráčovi na náročnom nástroji, a jednak je noblesnou poklonou mozartovskému duchu. K bolestínskej viedenskej secesii sa svojou tvorbou prihlásil aj Alexander von Zemlinsky; podľa vzoru Gustava Mahlera ponúkol publiku aj grandióznu Lyrickú symfóniu.

mikrofon Po koncerte nasleduje beseda s umelcami.

Goethe Institut 25 rokov