Slovenská filharmónia, James Judd, Simona Houda Šaturová, Marian Lapšanský, Photo © A. Trizuljak

Mozart, Saint-Saëns, Schubert


26. 5. 2017 (Piatok) o 19:00, E Hudba troch storočí
Koncertná sieň SF,
Cena: 13, 10 €
Slovenská filharmónia
James Judd dirigent
Daishin Kashimoto husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Camille Saint-Saëns
Franz Schubert
Symfónia č. 35 D dur, KV 385
Koncert pre husle a orchester č. 3 h mol, op. 61
Symfónia č. 8 C dur Veľká

Mozartova symfónia, hoci pochádza z neskoršieho obdobia skladateľovej tvorby, predstavuje návrat k serenádovému štýlu jeho raných symfónií. Daishin Kashimoto pôsobí ako koncertný majster Berlínskych filharmonikov, no popri svojej intenzívnej orchestrálnej praxi úspešne rozvíja aj sólovú kariéru. Uvedie 3. husľový koncert C. Saint-Saënsa, ktorý je spomedzi sólových inštrumentálnych diel francúzskeho majstra jedným z najznámejších. Melodické bohatstvo Schubertovej 8. symfónie nezaprie najvýznamnejšieho autora piesní všetkých čias.

mikrofon Pozývame návštevníkov koncertu na stretnutie s dirigentom Jamesom Juddom a sólistom Daishinom Kashimotom, ktoré sa uskutoční 10 minút po koncerte vo foyeri Slovenskej filharmónie.