SKO – Slovenský komorný orchester, Slovak Chamber Orchestra

Mozart, Martinček, Bruch


22. 2. 2015 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle
Wolfgang Amadeus Mozart
Peter Martinček
Max Bruch
Adagio a fúga c mol KV 546
Concerto melancolico (premiéra)
Okteto B dur op. posth. (1920)

Wolfgang Amadeus Mozart sa ku koncu svojho krátkeho, ale o to intenzívnejšieho života niekoľkokrát prejavil v nečakaných expresívnych polohách. Adagio a Fúga c mol je jedným z týchto geniálnych prekvapení. Peter Martinček je takisto mozartovským typom skladateľa; píše ľahko a pohotovo a akoby sa nikdy nepomýlil. Okrem toho je univerzálne pôsobiacim tvorcom. Premiérové uvedenie skladby Concerto melancolico bude preto určite pozitívnym prekvapením pre verejnosť. Skladateľ a vynikajúci pedagóg Max Bruch síce nebol taký produktívny ako božský Mozart (v tom mu bránila intenzívna pedagogická činnosť v Berlíne), tiež sa však vždy mohol zaručiť za vysokú profesionálnu kvalitu svojich opusov.