Solamente naturali

Milovaní v sakrálnej a svetskej hudbe z Ríma


5. 5. 2015 (Utorok) o 19:00, SH Stará hudba, Solamente naturali
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Solamente naturali
Vocale ensemble So La
Erin Headley
, umelecká vedúca, viola da gamba, lirone
Caro Sposo
Girolamo Frescobaldi
Domenico Mazzocchi
Marco Marazzoli
Luigi Rossi
Canzon Quinta à 4
Lamento di David
Oratorio di St. Caterina
Orfeo (výber)

Na prelome 16. a 17. storočia si v Ríme vydobyl významné postavenie rod Barberini. Zázračné dieťa, Girolamo Frescobaldi im slúžil po roku 1634. Na vrchole renesancie sa ako jeden z prvých hudobníkov pokúsil emočne, afektívne nasýtiť inštrumentálnu hudbu. Jeho Canzony sú zväčša efektnými transkripciami skladieb pre klávesový nástroj. Domenico Mazzocchi takmer celú svoju kariéru venoval službám kardinálovi Meffeovi Berberinovi, synovcovi pápeža Urbana VIII. Aj preto v jeho tvorbe dominuje sakrálna hudba. Z rodu Barberini pochádza aj Marco Marazzioli, kňaz, bojovník a hudobník. S domom rodu Barberini súvisia aj kompozičné aktivity Luigiho Rossiho.