Slovenský komorný orchester

Mendelssohn-Bartholdy, Kardoš, Gade


23. 11. 2014 (Nedeľa) o 16:00, SKO cyklus Slovenského komorného orchestra
Malá sála SF,
Cena: 7 €
Slovenský komorný orchester
Ewald Danel, umelecký vedúci / husle / dirigent
Felix Mendelssohn-Bartholdy
Dezider Kardoš
Niels Wilhelm Gade
Symfónia č. 10 h mol
Partita pre 12 sláčikových nástrojov op. 43
Okteto F dur op. 17

Ako jedenásťročný písal symfónie… Felix Mendelssohn Bartholdy bol mozartovským typom skladateľa. Začal komponovať v útlom veku a zomrel predčasne, úplne vyčerpaný. Tucet sláčikových symfónií je kolekciou skvostných inšpirácií. Aj borci za novú slovenskú hudobnú realitu v 20. storočí občas zabŕdli do vôd starých majstrov a aspoň inštrumentačnými efektmi komunikovali s hudbou dávnych čias. Partita Dezidera Kardoša je majstrovským príkladom toho, že aj robustný symfonik poznal pointu tvorby spred dvoch – troch storočí. Niels Wilhelm Gade bol vedúcou osobnosťou dánskeho hudobného života v 19. storočí. Jeho tvorbu vysoko oceňovali okrem iných aj ostražití hudobníci Felix Mendelssohn Bartholdy a Robert Schumann. Okteto je dielom majstrovským a nadväzuje na obdobný projekt mladučkého Mendelssohna.