Martin Kasík

Klavírny recitál VII – Martin Kasík


14. 6. 2022 (Utorok) o 19:00, K Klavír, klaviristi
Malá sála SF,
Cena: 13 €
Martin Kasík klavír
Ludwig van Beethoven Sonáta pre klavír č. 7 D dur, op. 10 č. 3
Sonáta pre klavír č. 14 cis mol, op. 27 č. 2 Quasi una fantasia
Modest Petrovič Musorgskij Obrázky z výstavy

Ludwig van Beethoven bol na jednej strane rebel s bohatým emočným a fantazijným zázemím, na strane druhej prísny racionalista, štrukturalista, architekt. Sonáta D dur patrí k jeho skorším dielam. Sonáta cis mol je dokonalým vyjadrením jeho integrity; pôsobí zasnene, roztopašne a búrlivo, za touto „fantazijnou“ fasádou výrazovosti však tkvie rýdza štruktúra. Bravúrna rondová suita Modesta Petroviča Musorgského Obrázky z výstavy je inšpirovaná obrazmi skladateľovho priateľa Viktora Hartmanna, ktorý predčasne zomrel. Suita je jedným z prvých pokusov vytvoriť presvedčivú hudobnú paralelu k výtvarným dielam.
Kritika oceňuje Martina Kasíka za jeho tvorivý, poetický prístup k interpretácii, ktorý zachytáva náladu okamihu, duchovný presah a mimoriadnu bohatosť a premenlivosť nálad. Jeho nahrávky pre spoločnosti Supraphon a Arco Diva získali najvyššie ocenenia v časopisoch Gramophone, Repertoire a Harmonie.