Helena Becse-Szabó

Maďarská poézia v piesňach


27. 9. 2014 (Sobota) o 16:00, Bratislavské hudobné slávnosti
Malá sála SF,
Cena: 16 €
Helena Becse-Szabó, soprán
Peter Pažický, klavír
Večer z tvorby skladateľov Viliama Figuša-Bystrého, Mikuláša Schneidra-Trnavského, Alexandra Albrechta, Ľudovíta Rajtera, Bélu Bartóka a Štefana Németha-Šamorínskeho, ktorí skomponovali piesne na texty básní Endre Adyho, Sándora Petöfiho a ďalších.