M9 Hommage á Bohdan Warchal


28. 1. 2007 (Nedeľa) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenský komorný orchester B. Warchala


Ewald Danel, umelecký vedúci / husle


Václav Hudeček, husle


Marian Lapšanský, klavír

František Poul


Meditácia a Jubiloso pre sláčikové nástroje, harfu a čelestu – premiéra 


Arcangelo Corelli                                


Concerto grosso D dur op. 6 č. 1


Johann Sebastian Bach 


Koncert pre dvoje huslí a orchester d mol BWV 1043


Felix Mendelssohn Bartholdy               


Koncert pre husle, klavír a sláčikový orchester d mol S. 4

V opuse 6 maestra Arcangela Corelliho sa začala evidentne písať nová kapitola dejín hudby: kapitola s podnázvom concerto grosso. Corelli bol barokovým „symfonikom“; nepreferoval klasický koncertantný, virtuózny  štýl, aký prezentovali jeho súčasníci Vivaldi, Torelli, či Tartini. Corelliho zaujímala skôr sonoristika väčších inštrumentálnych ansámblov. Tento záujem sa naplno prejavil v legendárnych koncertoch opus 6. Corelli akoby sa stal krstným otcom štýlu concerto grosso.


Napriek tomu, že Johann Sebastian Bach nebol „rozcestovaným“ skladateľom, zdravým kozmopolitom a bol formovaný nemeckým prostredím, citlivo registroval aj dianie na Apeninskom polostrove.


Učaril mu najmä Antonio Vivaldi s jeho modelom koncertantnej skladby. Obdiv neostal len v Bachovom srdci; dôsledkom je celý rad koncertných skladieb a transkripcií, ktoré vytvorili oblúk ponad európske teritórium a skĺbilo dva zdravé hudobné fenomény.


Vivaldiovský koncertný štýl sa stal východiskom pre nasledujúce skladateľské generácie. Kultivoval ho aj Felix Mendelssohn Bartholdy. Samozrejme, že prispel novou rétorikou a imagináciou, v zásade však stále zotrvával princíp akejsi lyrickej virtuozity. Sólové party sú síce náročné a ambiciózne, nezaťažujú však interpreta a poslucháča exhibicionistickou manierou. Dvojkoncert pre husle, klavír a sláčikové nástroje síce svojou popularitou nemôže konkurovať Husľovému koncertu alebo Klavírnym koncertom majstra; je však svedectvom schopnosti autora budovať na zdravých základoch nové tvary.