M8 Veľkonočný koncert


13. 4. 2006 (Štvrtok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia
Slovenský filharmonický zbor
Vladimír Válek
, dirigent

Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Adriana Kohútková, soprán
Hana Štolfová-Bandová, alt
Michal Lehotský, tenor
Peter Mikuláš, bas

Antonín Dvořák
Rekviem  op. 89

Na vrchole slávy sa Antonín Dvořák ocitol začiatkom 90-tych rokov 19. storočia. Po tom, ako prekonal ťaživú krízu (jej produktmi boli temné inšpirácie Scherza capricciosa a 7. symfónie d mol) sa český majster opäť zmobilizoval a vrhol sa do rozsiahlych projektov. Jedným z najmohutnejších z nich je Rekviem. Dvořák ho písal na objednávku hudobného festivalu v anglickom Birminghame a v tomto meste dirigoval roku 1891 premiéru. Výraz smútočnej omše však vôbec nenaznačuje, že je dielom objednávkovým. Dvořákovo Rekviem je spolu s Rekviem Gabriela Faurého najintímnejším dielom tohto druhu, aké vznikli v 19. storočí. Nechýbajú tu síce vzruchy a mohutné fortissimá, celok je však ponorený do hĺbky pokojnej kontemplácie. Okrem toho, ani v impozantnej partitúre Dvořák v sebe nezaprel český hudobnícky rudiment a spontaneitu prejavu.