M7 2005/2006


17. 2. 2006 (Piatok) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Symfonický orchester Slovenského rozhlasu
Slovenský filharmonický zbor

Kirk Trevor, dirigent

Blanka Juhaňáková, zbormajsterka
Siavush Gadjiev, klavír

Teresa Gomez, soprán

Agnieszka Zwierko, alt

Michal Lehotský, tenor

Alexander Moyzes
Partita na poctu Majstra Pavla z Levoče op. 67
(venované 100. výročiu narodenia skladateľa)
Alfred Schnittke
Koncert pre klavír a sláčikový orchester op. 136
Gustav Mahler
Pieseň žalujúca

Novinkou tejto sezóny je účinkovanie Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu v Redute. SOSR je najstarším slovenským profesionálnym telesom – rozhlasový orchester vznikol v Bratislave už roku 1929. Teleso, ktoré má na konte stovky úspešných hudobných nosičov, distribuovaných po celom svete,  nahráva i pre potreby vysielania Slovenského rozhlasu a je aj úspešným zájazdovým orchestrom. Domovom SOSR je moderné rozhlasové štúdio pod „pyramídou“, a tak účinkovanie v historickej koncertnej sieni s klasickou akustikou bude určite zaujímavým vybočením pre orchester a zážitkom pre publikum.  Prvým hosťujúcim dirigentom SOSR je anglický dirigent pôsobiaci najmä v USA Kirk Trevor. V posledných rokoch spolu zrealizovali sériu viac než dvadsiatich CD s hudbou amerických skladateľov a spolupracujú aj na projektoch pre koncertnú sezónu rozhlasových symfonikov.

SOSR prichádza do Reduty s efektnou dramaturgiou: partita, klavírny koncert a veľké vokálno-inštrumentálne dielo. Alexander Moyzes, jedna zo zakladateľských osobností modernej slovenskej hudobnej kultúry, patrí aj k najvýznamejším menám v histórii hudobného vysielania Slovenského rozhlasu a rozhlasového orchestra. Jeho Partita na poctu Majstra pavla z Levoče otvorí program generačne vzdialených skladateľov, reprezentujúcich rôzne etapy a smery hudby 20. storočia. Moyzesov historizujúci pohľad, Schnittkeho postmoderný jazyk a eklektizmus prelomu 19. a 20. storočia, stelesnený v hudbe Gustava Mahlera však ponúknu určite zaujímavé paralely…