M4 Vianočný koncert


20. 12. 2006 (Streda) o 19:00, M Mimoriadne koncerty
Koncertná sieň SF,

Slovenská filharmónia


Slovenský filharmonický zbor


Bratislavský chlapčenský zbor


Jakub Hrůša, dirigent 


Blanka Juhaňáková, zbormajsterka


Magdaléna Rovňáková, zbormajsterka           


Ondrej Bajan, spev

Mikuláš Schneider-Trnavský                


Missa pastoralis Alma nox


Georg Friedrich Händel


Pifa (Sinfonia pastoralis) z oratória Mesiáš HWV 56/13


Wolfgang Amadeus Mozart


Ave verum corpus KV 618


Johann Sebastian Bach


Air zo Suity č. 3 D dur BWV 1068


César Franck


Panis angelicus


James Pierpont


Zvončeky / Jingle Bells


Wolfgang Amadeus Mozart


Jazda saní (Nemecký tanec č. 3) KV 605/3


Vianočné koledy


Do mesta Betlema, Pastieri, pastieri, Búvaj dieťa krásne


Latinská pieseň


Angelus pastoribus 


Franz Xaver Gruber


Tichá noc


 


 

Medzi   decembrovými koncertmi nebude  chýbať  obľúbený Vianočný koncert Slovenskej filharmónie, Slovenského filharmonického zboru (zbormajsterka Blanka Juhaňnáková) a  Bratislavského chlapčenského zboru (zbormajsterka Magdaléna Rovňáková). Bratislavský chlapčenský zbor  patrí už viac ako dve desaťročia medzi úspešné mládežnícke zbory, ktoré nás reprezentujú na popredných koncertných pódiách a operných javiskách doma i v zahraničí. Koncert otvorí vianočná omša  trnavského rodáka Mikuláša Schneidera-Trnavského Missa pastoralis Alma nox. Neprávom zaznávaný Mikuláš Schneider- –Trnavský bol prvým profesionálne vyškoleným slovenským hudobným skladateľom a zároveň jedným zo zakladateľov slovenskej národnej hudby. Stovky diel, ktoré vytvoril pre liturgické potreby, sú pre verejnosť neznáme, rovnako aj skutočnosť, že Pápež Pius XI. ho za podiel na zveľaďovaní cirkevnej hudby vyznamenal prestížnym titulom „Rytier rádu sv. Gregora Veľkého.  


Pripravené sú aj nestarnúce drobnosti veľkých majstrov – Bacha, Händela, Mozarta, Francka, ako aj vianočné koledy. Telesá uvedú sviatočný program pod taktovkou mladého českého dirigenta Jakuba Hrůšu, ktorý je pravidelným hosťom Slovenskej filharmónie. Už počas štúdií sa predstavil na čele viacerých českých orchestrov a v nezvykle mladom veku – len ako 21 ročný sa stal asistentom vtedajšieho šéfdirigenta Českej filharmónie Vladimíra Ashkenazyho. V súčasnosti je šéfdirigentom Českej filharmónie Zlín a hosťuje v popredných európskych orchestroch.